ΑΡΧΙΚΗ

Η εταιρία μας ALFAKOM  ιδρύθηκε το 2001 , με στόχο να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες στον χώρο της τηλεματικής , των τηλεπικοινωνιών της πληροφορικής και των συστημάτων ασφαλείας.

Με έμφαση στην υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών ,το τεχνικό τμήμα της ALFAKOM απαρτίζεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες, ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς και μηχανικούς δικτύων ώστε να ανταπεξέλθει με τον καλύτερα δυνατό τρόπο στης νέες προκλήσεις .


Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.