Σύστημα διαχείρισης Vres

Lite έκδοση διαχειριστικού: Ένα απλό και εύχρηστο διαχειριστικό ιδιαίτερα οικονομικό ιδανικό για φορτηγά, λεωφορεία, ιχ, σκάφη, μηχανές κ.α. Μέσω του οποίου διασφαλίζουμε την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων σας απομακρυσμένα από υπολογιστή, κινητό, tablet, laptop.Σύνδεση demo

Έλεγχος στόλου

● Έλεγχος οχημάτων & οδηγών ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο.
● Πληροφορίες για τα οχήματα (σε κίνηση, σε στάση, παρκαρισμένο, στο ρελαντί).
● Πληροφορίες για την ταχύτητα των οχημάτων, για την κατεύθυνση της κίνησης τους, διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το όχημα.
● Επιπλέον λεπτομέρειες για τα οχήματα (ταχογράφος, απόσταση & χρόνος που έχει διανυθεί, τροφοδοσία μπαταρίας).
● Άμεση επικοινωνία με τον οδηγό για την αποστολή διαδρομής κ.α.

Ιστορικό οχημάτων

● Ιστορικό διαδρομών, στάσεων, ρελαντί (από που ξεκίνησε το όχημα που σταμάτησε, διάρκεια ώρας διαδρομής-στάσης, εμφάνιση χιλιομέτρων διαδρομής, εμφάνιση μέσης - μέγιστης ταχύτητας οχήματος).
● Απεικόνιση και αναπαράσταση διαδρομής.
● Λεπτομέρειες διαδρομής.
● Πραγματικές ώρες λειτουργίας του οχήματος.
● Έλεγχος αποδοτικότητας οχημάτων & οδηγών.
● Αναλυτικές αναφορές (μηνιαία χιλιόμετρα οχήματος, σύγκριση οδηγών και οχημάτων, θερμοκρασίες, γενικά στατιστικά κ.α.).

Διαχείριση συντηρήσεων

● Διαχείριση συντηρήσεων για το όχημα (services, ΚΤΕΟ, αλλαγή λαδιών - ελαστικών κ.α.).
● Υπενθύμιση κάθε τύπου για τον οδηγό (λήξης διπλώματος, ασφάλειας οδηγού κ.α.).
● Υπενθύμιση συντηρήσεων βάση του ταχογράφου, των ωρών εργασίας, της ημερομηνίας.
● Διόρθωση οδομέτρου.
● Απεριόριστοι χρήστες με ρύθμιση δικαιωμάτων.

Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις

● Δημιουργία σημείων ενδιαφέροντος (POI), δημιουργία ζωνών ελέγχου (geofence).
● Ειδοποιήσεις μέσω sms, email και push-notifications.
● Άμεσες ενημερώσεις κατά την διέλευση των POI & ζωνών ελέγχου, on / off κινητήρα, ορίων ταχύτητας, θερμοκρασίας, συναγερμού, μπαταρίας κ.α.
● Link για live θέση οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα.
● GDPR compliant.
● Λειτουργεί σε ios, android.

Alfakom

Σύστημα διαχείρισης Vres

Lite έκδοση διαχειριστικού: Ένα απλό και εύχρηστο διαχειριστικό ιδιαίτερα οικονομικό ιδανικό για φορτηγά, λεωφορεία, ιχ, σκάφη, μηχανές κ.α. Μέσω του οποίου διασφαλίζουμε την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων σας απομακρυσμένα από υπολογιστή, κινητό, tablet, laptop.

Έλεγχος στόλου

● Έλεγχος οχημάτων & οδηγών ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο.
● Πληροφορίες για τα οχήματα (σε κίνηση, σε στάση, παρκαρισμένο, στο ρελαντί).
● Πληροφορίες για την ταχύτητα των οχημάτων, για την κατεύθυνση της κίνησης τους, διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το όχημα.
● Επιπλέον λεπτομέρειες για τα οχήματα (ταχογράφος, απόσταση & χρόνος που έχει διανυθεί, τροφοδοσία μπαταρίας).
● Άμεση επικοινωνία με τον οδηγό για την αποστολή διαδρομής κ.α.

Ιστορικό οχημάτων

● Ιστορικό διαδρομών, στάσεων, ρελαντί (από που ξεκίνησε το όχημα που σταμάτησε, διάρκεια ώρας διαδρομής-στάσης, εμφάνιση χιλιομέτρων διαδρομής, εμφάνιση μέσης - μέγιστης ταχύτητας οχήματος).
● Απεικόνιση και αναπαράσταση διαδρομής.
● Λεπτομέρειες διαδρομής.
● Πραγματικές ώρες λειτουργίας του οχήματος.
● Έλεγχος αποδοτικότητας οχημάτων & οδηγών.
● Αναλυτικές αναφορές (μηνιαία χιλιόμετρα οχήματος, σύγκριση οδηγών και οχημάτων, θερμοκρασίες, γενικά στατιστικά κ.α.).

Διαχείριση συντηρήσεων

● Διαχείριση συντηρήσεων για το όχημα (services, ΚΤΕΟ, αλλαγή λαδιών - ελαστικών κ.α.).
● Υπενθύμιση κάθε τύπου για τον οδηγό (λήξης διπλώματος, ασφάλειας οδηγού κ.α.).
● Υπενθύμιση συντηρήσεων βάση του ταχογράφου, των ωρών εργασίας, της ημερομηνίας.
● Διόρθωση οδομέτρου.
● Απεριόριστοι χρήστες με ρύθμιση δικαιωμάτων.

Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις

● Δημιουργία σημείων ενδιαφέροντος (POI), δημιουργία ζωνών ελέγχου (geofence).
● Ειδοποιήσεις μέσω sms, email και push-notifications.
● Άμεσες ενημερώσεις κατά την διέλευση των POI & ζωνών ελέγχου, on / off κινητήρα, ορίων ταχύτητας, θερμοκρασίας, συναγερμού, μπαταρίας κ.α.
● Link για live θέση οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα.
● GDPR compliant.
● Λειτουργεί σε ios, android.

Alfakom