Μετεωρολογικός σταθμός Agrila

Η Alfakom προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τις καλλιέργειες σας.Το AGRILA είναι ένα έξυπνο σύστημα καλλιέργειας που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.Περιλαμβάνει πολλαπλούς αισθητήρες, , δεδομένα καιρού και δορυφόρου gps (με ενημέρωση για κλοπή και παρακολούθηση ) ελεγχόμενα απομακρυσμένα . Οι αγρότες μπορούν να αυξήσουν την απόδοση,μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος.

Έξυπνη γεωργία

● Εποπτεία όλων των δεδομένων των αισθητήρων .
● Επικοινωνία απομακρυσμένα μέσω πλατφόρμας διαχείρισης .
● Αυτόνομη μονάδα (φόρτιση μέσω ηλιακού panel) .
● Παρακολούθηση μετεωρολογικού σταθμού μέσω gps .
● Απλή εγκατάσταση .

Αισθητήρες

● Θερμοκρασίας αέρα και εδάφους .
● Υγρασίας αέρα και εδάφους .
● Ποσότητα βροχόπτωσης .
● Κατεύθυνσης ανέμου .
● Ταχύτητας & ριπής ανέμου .
● Extra αισθητήρες και παρελκόμενα (κάμερα, κ.α. ) .

Δυνατότητες

● Καταγραφή θερμοκρασίας & υγρασίας αέρα .
● Ταχύτητα ανέμου .
● Διεύθυνση ανέμου .
● Ποσότητα βροχόπτωσης ανά τετραγωνικό μέτρο .
● Υγρασία και θερμοκρασία εδάφους ( 10 - 20 cm ) .
● 2 υγρασία εδάφους ( 30 - 50 cm ) .
● Πρόβλεψη καιρού ( 3 ημερών ) .

Διαγράμματα για τα δεδομένα καιρού

● Εξαγωγή δεδομένων.
● Ειδοποιήσεις εκτός ορίων .
● Ειδοποίηση μετακίνησης της μονάδας .

Alfakom