Μετεωρολογικός σταθμός Agrila

Η Alfakom προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τις καλλιέργειες σας.Το AGRILA είναι ένα έξυπνο σύστημα καλλιέργειας που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.Περιλαμβάνει πολλαπλούς αισθητήρες, δεδομένα καιρού και δορυφόρου gps (με ενημέρωση για κλοπή και παρακολούθηση) ελεγχόμενα απομακρυσμένα. Οι αγρότες μπορούν να αυξήσουν την απόδοση, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος.Βασίζεται στις τελευταίες τεχνολογίες του Internet Of Things (IOT) και του cloud και επικοινωνεί μέσω μιας πλατφόρμας διαχείρισης και ελέγχου απομακρυσμένα.Αυτόνομη μονάδα φορτίζει με ηλιακό panel.Η εγκατάσταση του AGRILA είναι απλή.

Έξυπνη γεωργία

● Εποπτεία όλων των δεδομένων των αισθητήρων.
● Επικοινωνία απομακρυσμένα μέσω πλατφόρμας διαχείρισης.
● Αυτόνομη μονάδα (φόρτιση μέσω ηλιακού panel).
● Παρακολούθηση μετεωρολογικού σταθμού μέσω gps.
● Απλή εγκατάσταση.

Αισθητήρες

● Θερμοκρασίας αέρα και εδάφους.
● Υγρασίας αέρα και εδάφους.
● Ποσότητα βροχόπτωσης.
● Κατεύθυνσης ανέμου.
● Ταχύτητας & ριπής ανέμου.
● Extra αισθητήρες και παρελκόμενα (κάμερα, κ.α.).

Δυνατότητες

● Καταγραφή θερμοκρασίας & υγρασίας αέρα.
● Ταχύτητα ανέμου.
● Διεύθυνση ανέμου.
● Ποσότητα βροχόπτωσης ανά τετραγωνικό μέτρο.
● Υγρασία και θερμοκρασία εδάφους (10 - 20 cm).
● Πρόβλεψη καιρού (3 ημερών).

Επιπλέον Δυνατότητες
● Extra αισθητήρες και παρελκόμενα (κάμερα, ρελέ ενεργοποίησης - απενεργοποίησης ηλεκτροβάνας, υγρασία φύλλων, 2 υγρασία εδάφους φωτογραφίες δορυφόρων, πρόβλεψη ασθενειών κ.α. )

Διαγράμματα για τα δεδομένα καιρού

● Εξαγωγή δεδομένων.
● Ειδοποιήσεις εκτός ορίων.
● Ειδοποίηση μετακίνησης της μονάδας.
● Δημιουργία ημερολογίου για επιπλέον ειδοποιήσεις εκτός ορίων.

Alfakom

Μετεωρολογικός σταθμός Agrila

Η Alfakom προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τις καλλιέργειες σας.Το AGRILA είναι ένα έξυπνο σύστημα καλλιέργειας που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.Περιλαμβάνει πολλαπλούς αισθητήρες, δεδομένα καιρού και δορυφόρου gps (με ενημέρωση για κλοπή και παρακολούθηση) ελεγχόμενα απομακρυσμένα. Οι αγρότες μπορούν να αυξήσουν την απόδοση, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος.Βασίζεται στις τελευταίες τεχνολογίες του Internet Of Things (IOT) και του cloud και επικοινωνεί μέσω μιας πλατφόρμας διαχείρισης και ελέγχου απομακρυσμένα.Αυτόνομη μονάδα φορτίζει με ηλιακό panel.Η εγκατάσταση του AGRILA είναι απλή.

Έξυπνη γεωργία

● Εποπτεία όλων των δεδομένων των αισθητήρων.
● Επικοινωνία απομακρυσμένα μέσω πλατφόρμας διαχείρισης.
● Αυτόνομη μονάδα (φόρτιση μέσω ηλιακού panel).
● Παρακολούθηση μετεωρολογικού σταθμού μέσω gps.
● Απλή εγκατάσταση.

Αισθητήρες

● Θερμοκρασίας αέρα και εδάφους.
● Υγρασίας αέρα και εδάφους.
● Ποσότητα βροχόπτωσης.
● Κατεύθυνσης ανέμου.
● Ταχύτητας & ριπής ανέμου.
● Extra αισθητήρες και παρελκόμενα (κάμερα, κ.α.).

Δυνατότητες

● Καταγραφή θερμοκρασίας & υγρασίας αέρα.
● Ταχύτητα ανέμου.
● Διεύθυνση ανέμου.
● Ποσότητα βροχόπτωσης ανά τετραγωνικό μέτρο.
● Υγρασία και θερμοκρασία εδάφους (10 - 20 cm).
● Πρόβλεψη καιρού (3 ημερών).

Επιπλέον Δυνατότητες
● Extra αισθητήρες και παρελκόμενα (κάμερα, ρελέ ενεργοποίησης - απενεργοποίησης ηλεκτροβάνας, υγρασία φύλλων, 2 υγρασία εδάφους φωτογραφίες δορυφόρων, πρόβλεψη ασθενειών κ.α. )

Διαγράμματα για τα δεδομένα καιρού

● Εξαγωγή δεδομένων.
● Ειδοποιήσεις εκτός ορίων.
● Ειδοποίηση μετακίνησης της μονάδας.
● Δημιουργία ημερολογίου για επιπλέον ειδοποιήσεις εκτός ορίων.

Alfakom