Μηχανήματα έργου

Τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε απομακρυσμένα χωρίς άγχος και να έχετε την διαχείριση για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοταξίου σας.Κατάλληλο για αυτοκινούμενα μηχανήματα που λειτουργούν µε κινητήρια θερμική μηχανή όπως εκσκαφείς, αυτοκινούμενοι γερανοί, φορτωτές, grader κ.λ.π.Περιλαμβάνονται όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν και στα οχήματα παντός τύπου, θα εστιάσουμε όμως σε κάποιες extra λειτουργίες - ανάγκες για την συγκεκριμένη κατηγορία που είναι αναγκαίες στον κλάδο αυτόν.

Παρακολούθηση

Δείτε την ακριβή τοποθεσία όλων των μηχανημάτων - οχημάτων σας στο χάρτη καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας.Μπορείτε εύκολα να έχετε τον έλεγχο με άμεση πρόσβαση στο ιστορικό, παρακολουθώντας τις διαδρομές που έχουν γίνει, τις στάσεις με ανοιχτό ή κλειστό τον διακόπτη, καθώς και άλλες ενέργειες που έχουν καταγραφεί από τα οχήματα - μηχανήματα.Καταγραφή ωρών λειτουργίας έχοντας έτσι την δυνατότητα να πληρώνετε τους συνεργάτες - πελάτες - υπαλλήλους σας, με βάση τα χιλιόμετρα που έχουν κάνει η με βάση τις πραγματικές ώρες λειτουργίας.Απομακρυσμένη απενεργοποίηση των μηχανημάτων σε περίπτωση που το επιθυμείτε.Βλέπετε τα δεδομένα του εγκεφάλου των μηχανημάτων προσαρμοσμένα στο διαχειριστικό.Έκδοση ειδικού Link για τους πελάτες σας για πλήρη εποπτεία.

Ειδοποιήσεις-αντικλεπτική λειτουργία

Ενημερώσεις σχετικά με τις συντηρήσεις, service, αλλαγή λαδιών, κ.α.Ενημερώσεις με βάση των ωρών λειτουργίας.Αντικλεπτική χρήση και ειδοποίηση σε περίπτωση κλοπής, ρυμούλκησης, απομάκρυνσης από συγκεκριμένη περιοχή που έχει οριστεί και σε περίπτωση κίνησης μη επιτρεπτής ώρας.Εφαρμογή και με μονάδα αυτόνομη χωρίς εγκατάσταση.Ειδοποιηθείτε για το αν δουλεύουν οι συνεργάτες πραγματικές ώρες.Ειδοποίηση για το αν γίνονται άσκοπα χιλιόμετρα,άσκοπες στάσεις κ.α.

Alfakom

Μηχανήματα έργου

Τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε απομακρυσμένα χωρίς άγχος και να έχετε την διαχείριση για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοταξίου σας.Κατάλληλο για αυτοκινούμενα μηχανήματα που λειτουργούν µε κινητήρια θερμική μηχανή όπως εκσκαφείς, αυτοκινούμενοι γερανοί, φορτωτές, grader κ.λ.π.Περιλαμβάνονται όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν και στα οχήματα παντός τύπου, θα εστιάσουμε όμως σε κάποιες extra λειτουργίες - ανάγκες για την συγκεκριμένη κατηγορία που είναι αναγκαίες στον κλάδο αυτόν.

Παρακολούθηση

Δείτε την ακριβή τοποθεσία όλων των μηχανημάτων - οχημάτων σας στο χάρτη καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας.Μπορείτε εύκολα να έχετε τον έλεγχο με άμεση πρόσβαση στο ιστορικό, παρακολουθώντας τις διαδρομές που έχουν γίνει, τις στάσεις με ανοιχτό ή κλειστό τον διακόπτη, καθώς και άλλες ενέργειες που έχουν καταγραφεί από τα οχήματα - μηχανήματα.Καταγραφή ωρών λειτουργίας έχοντας έτσι την δυνατότητα να πληρώνετε τους συνεργάτες - πελάτες - υπαλλήλους σας, με βάση τα χιλιόμετρα που έχουν κάνει η με βάση τις πραγματικές ώρες λειτουργίας.Απομακρυσμένη απενεργοποίηση των μηχανημάτων σε περίπτωση που το επιθυμείτε.Βλέπετε τα δεδομένα του εγκεφάλου των μηχανημάτων προσαρμοσμένα στο διαχειριστικό.Έκδοση ειδικού Link για τους πελάτες σας για πλήρη εποπτεία.

Ειδοποιήσεις-αντικλεπτική λειτουργία

Ενημερώσεις σχετικά με τις συντηρήσεις, service, αλλαγή λαδιών, κ.α.Ενημερώσεις με βάση των ωρών λειτουργίας.Αντικλεπτική χρήση και ειδοποίηση σε περίπτωση κλοπής, ρυμούλκησης, απομάκρυνσης από συγκεκριμένη περιοχή που έχει οριστεί και σε περίπτωση κίνησης μη επιτρεπτής ώρας.Εφαρμογή και με μονάδα αυτόνομη χωρίς εγκατάσταση.Ειδοποιηθείτε για το αν δουλεύουν οι συνεργάτες πραγματικές ώρες.Ειδοποίηση για το αν γίνονται άσκοπα χιλιόμετρα,άσκοπες στάσεις κ.α.

Alfakom