Σκάφη

Gps παρακολούθησης σκαφών. Μπορείτε να έχετε την επίβλεψη του σκάφους καθ΄ όλη την διάρκεια της κίνησης του καθώς και όταν αυτό είναι σταματημένο έχοντας live απεικόνιση στο χάρτη.

΄Έλεγχος σκαφών

● Έλεγχος σκαφών, ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο.
● Πληροφορίες για τα σκάφη (σε κίνηση, σε στάση, παρκαρισμένα, στο ρελαντί).
● Πληροφορίες για την ταχύτητα των σκαφών, για την κατεύθυνση της κίνησης τους, συντεταγμένες και σημείο στο οποίο βρίσκεται το σκάφος.
● Επιπλέον λεπτομέρειες για τα σκάφη (ταχογράφος, απόσταση & χρόνος που έχει διανυθεί, τροφοδοσία μπαταρίας).
● Δυνατότητα τοποθέτησης αυτόνομης μονάδας χωρίς εγκατάσταση με μεγάλης διάρκειας μπαταρία.

Ιστορικό Σκαφών

● Ιστορικό διαδρομών, στάσεων (από που ξεκίνησε το σκάφος που σταμάτησε, διάρκεια ώρας διαδρομής, εμφάνιση χιλιομέτρων διαδρομής, εμφάνιση μέσης - μέγιστης ταχύτητας σκάφους).
● Αναλυτικό ημερολόγιο με την πορεία, κίνηση αυτού.
● Έλεγχος χιλιομέτρων, ωρών λειτουργίας, ωρών και διάρκεια στάσεων, ωρών και διάρκεια διαδρομών.
● Απεικόνιση και αναπαράσταση διαδρομής μέσω google earth.
● Αναλυτικές αναφορές (μηνιαία μίλια σκάφους, γενικά στατιστικά κ.α.).

Ενημερώσεις-Ειδοποιήσεις

● Ενημέρωση σε περίπτωση που εισέλθει σε ύδατα, απαγορευμένες ζώνες, βραχονησίδες, υφάλους, κ.α.
● Ειδοποίηση σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια ταχύτητας.
● Ειδοποιήσεις σχετικά με τα service (π.χ. αλλαγή λαδιών, συντηρήσεις, κ.α.).
● Ειδοποίηση αν φύγει από συγκεκριμένη ζώνη που έχετε ρυθμίσει (π.χ. την έδρα σας).
● Ειδοποίηση ρυμούλκησης.
● Διασύνδεση με συναγερμό και ενημέρωση όταν αυτός χτυπήσει.
● Αντικλεπτικό.

Alfakom

Σκάφη

Gps παρακολούθησης σκαφών. Μπορείτε να έχετε την επίβλεψη του σκάφους καθ΄ όλη την διάρκεια της κίνησης του καθώς και όταν αυτό είναι σταματημένο έχοντας live απεικόνιση στο χάρτη.

΄Έλεγχος σκαφών

● Έλεγχος σκαφών, ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο.
● Πληροφορίες για τα σκάφη (σε κίνηση, σε στάση, παρκαρισμένα, στο ρελαντί).
● Πληροφορίες για την ταχύτητα των σκαφών, για την κατεύθυνση της κίνησης τους, συντεταγμένες και σημείο στο οποίο βρίσκεται το σκάφος.
● Επιπλέον λεπτομέρειες για τα σκάφη (ταχογράφος, απόσταση & χρόνος που έχει διανυθεί, τροφοδοσία μπαταρίας).
● Δυνατότητα τοποθέτησης αυτόνομης μονάδας χωρίς εγκατάσταση με μεγάλης διάρκειας μπαταρία.

Ιστορικό Σκαφών

● Ιστορικό διαδρομών, στάσεων (από που ξεκίνησε το σκάφος που σταμάτησε, διάρκεια ώρας διαδρομής, εμφάνιση χιλιομέτρων διαδρομής, εμφάνιση μέσης - μέγιστης ταχύτητας σκάφους).
● Αναλυτικό ημερολόγιο με την πορεία, κίνηση αυτού.
● Έλεγχος χιλιομέτρων, ωρών λειτουργίας, ωρών και διάρκεια στάσεων, ωρών και διάρκεια διαδρομών.
● Απεικόνιση και αναπαράσταση διαδρομής μέσω google earth.
● Αναλυτικές αναφορές (μηνιαία μίλια σκάφους, γενικά στατιστικά κ.α.).

Ενημερώσεις-Ειδοποιήσεις

● Ενημέρωση σε περίπτωση που εισέλθει σε ύδατα, απαγορευμένες ζώνες, βραχονησίδες, υφάλους, κ.α.
● Ειδοποίηση σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια ταχύτητας.
● Ειδοποιήσεις σχετικά με τα service (π.χ. αλλαγή λαδιών, συντηρήσεις, κ.α.).
● Ειδοποίηση αν φύγει από συγκεκριμένη ζώνη που έχετε ρυθμίσει (π.χ. την έδρα σας).
● Ειδοποίηση ρυμούλκησης.
● Διασύνδεση με συναγερμό και ενημέρωση όταν αυτός χτυπήσει.
● Αντικλεπτικό.

Alfakom