Σχολικά

Μπορείτε να έχετε την επίβλεψη του σχολικού οχήματος καθ΄ όλη την διάρκεια της κίνησης του καθώς και όταν αυτό είναι σταματημένο έχοντας live απεικόνιση στο χάρτη.

Έλεγχος στόλου:

● Έλεγχος οχημάτων ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο.
● Πληροφορίες για τα οχήματα (σε κίνηση, σε στάση, παρκαρισμένο, στο ρελαντί).
● Πληροφορίες για την ταχύτητα των οχημάτων, για την κατεύθυνση της κίνησης τους, διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το όχημα.
● Επιπλέον λεπτομέρειες για τα οχήματα (ταχογράφος, απόσταση & χρόνος που έχει διανυθεί, τροφοδοσία μπαταρίας).
● Άμεση επικοινωνία με τον οδηγό για την αποστολή διαδρομής.
● Ιστορικό διαδρομών, στάσεων, ρελαντί (από που ξεκίνησε το όχημα που σταμάτησε, διάρκεια ώρας διαδρομής, εμφάνιση χιλιομέτρων διαδρομής, εμφάνιση μέσης - μέγιστης ταχύτητας οχήματος).
● Απεικόνιση και αναπαράσταση διαδρομής.
● Λεπτομέρειες διαδρομής.
● Αναλυτικές αναφορές (μηνιαία χιλιόμετρα οχήματος, γενικά στατιστικά κ.α.).

Επιπρόσθετα

Έκδοση link για να βλέπουν οι γονείς που βρίσκετε το παιδί τους.Μπορούν πλέον να αισθάνονται σιγουριά με αυτόν τον τρόπο διότι μπορούν να έχουν τον έλεγχο και την πλήρη εποπτεία.Δημιουργία βέλτιστης διαδρομής στους οδηγούς έτσι ώστε να ακολουθεί την καλύτερη διαδρομή και να πηγαίνει πιο γρήγορα στα σημεία παραλαβής.Πλέον μπορείτε να πιστοποιήσετε την ώρα άφιξης, αναχώρησης και στάσης στο σημείο παραλαβής, ώστε να είστε κατοχυρωμένοι πως δεν θα υπάρξουν διαμάχες και παρανοήσεις.

Alfakom

Σχολικά

Μπορείτε να έχετε την επίβλεψη του σχολικού οχήματος καθ΄ όλη την διάρκεια της κίνησης του καθώς και όταν αυτό είναι σταματημένο έχοντας live απεικόνιση στο χάρτη.

Έλεγχος στόλου:

● Έλεγχος οχημάτων ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο.
● Πληροφορίες για τα οχήματα (σε κίνηση, σε στάση, παρκαρισμένο, στο ρελαντί).
● Πληροφορίες για την ταχύτητα των οχημάτων, για την κατεύθυνση της κίνησης τους, διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το όχημα.
● Επιπλέον λεπτομέρειες για τα οχήματα (ταχογράφος, απόσταση & χρόνος που έχει διανυθεί, τροφοδοσία μπαταρίας).
● Άμεση επικοινωνία με τον οδηγό για την αποστολή διαδρομής.
● Ιστορικό διαδρομών, στάσεων, ρελαντί (από που ξεκίνησε το όχημα που σταμάτησε, διάρκεια ώρας διαδρομής, εμφάνιση χιλιομέτρων διαδρομής, εμφάνιση μέσης - μέγιστης ταχύτητας οχήματος).
● Απεικόνιση και αναπαράσταση διαδρομής.
● Λεπτομέρειες διαδρομής.
● Αναλυτικές αναφορές (μηνιαία χιλιόμετρα οχήματος, γενικά στατιστικά κ.α.).

Επιπρόσθετα

Έκδοση link για να βλέπουν οι γονείς που βρίσκετε το παιδί τους.Μπορούν πλέον να αισθάνονται σιγουριά με αυτόν τον τρόπο διότι μπορούν να έχουν τον έλεγχο και την πλήρη εποπτεία.Δημιουργία βέλτιστης διαδρομής στους οδηγούς έτσι ώστε να ακολουθεί την καλύτερη διαδρομή και να πηγαίνει πιο γρήγορα στα σημεία παραλαβής.Πλέον μπορείτε να πιστοποιήσετε την ώρα άφιξης, αναχώρησης και στάσης στο σημείο παραλαβής, ώστε να είστε κατοχυρωμένοι πως δεν θα υπάρξουν διαμάχες και παρανοήσεις.

Alfakom