Σύστημα διαχείρισης M2M

Ότι πιο πλήρες σε διαχειριστικό μέσω του οποίου διασφαλίζετε την εποπτεία και την άρτια διαχείριση του στόλου των οχημάτων σας μέσω πολλών αναφορών, ενημερώσεων καθώς και εφαρμογών προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Έλεγχος στόλου

● Έλεγχος οχημάτων και οδηγών ανά πάσα στιγμή.
● Πληροφορίες οχημάτων (ταχύτητα, διεύθυνση, τάση μπαταρίας, κ.α.).
● 18 χάρτες (google maps, δορυφορική απεικόνιση, κ.α.).
● street view.
● Δυνατότητα σύνδεσης ποικίλων αισθητήρων για την ένδειξη της κατανάλωσης καυσίμου, της θερμοκρασίας θαλάμου - μηχανής, τις στροφές του κινητήρα, κ.α.
● Δημιουργία και απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος (POI) & geozone.
● Link για live θέση οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα.
SITE M2M 2
SITE M2M 3

Αναφορές και γραφήματα

● Ιστορικό διαδρομών, στάσεων, ρελαντί.
● Αναπαράσταση και απεικόνιση διαδρομών.
● Διαχείριση συντηρήσεων (services, ασφάλειες, ΚΤΕΟ, κ.α.).
● Αναλυτικές αναφορές (θερμοκρασίας, παρακολούθηση εισροών - εκροών καυσίμου, κ.α.).
● Προγραμματισμό αναλυτικών αναφορών.
● Εξαγωγή αναφορών σε excel, pdf.
● Αναφορά επισκεψιμότητας σε σημεία ενδιαφέροντος.

Routing & Logistics

● Δημιουργία δρομολογίου για οχήματα & οδηγούς.
● Βέλτιστη διαδρομή.
● Εισαγωγή σημείων επίσκεψης ορίζοντας χρονικά περιθώρια.
● Δημιουργία φόρμας (ερωτηματολόγιο προς τον πελάτη - οδηγό).
● Δημιουργία πρότυπου (φόρμας - δρομολόγησης για περιοδική χρήση).
● Άμεση ενημέρωση για την κατάσταση του δρομολογίου ( ολοκληρώθηκε, καθυστέρησε, κ.α.).
● Αμφίδρομη επικοινωνία με τον οδηγό.
SITE M2M 4
SITE M2M 5

Ειδοποιήσεις - άμεσες ενημερώσεις

● Καθορισμός κανόνων.
● Ειδοποιήσεις μέσω email & push notifications.
● Άμεσες ενημερώσεις (on / off κινητήρα, ορίων ταχύτητας, ορίων θερμοκρασίας, διέλευση ζωνών ελέγχου, κ.α.).
● Εισαγωγή χρονικού διαστήματος για τις ενημερώσεις.
● GDPR compliant.
● Εφαρμογή ios, android.

Alfakom

Σύστημα διαχείρισης M2M

Ότι πιο πλήρες σε διαχειριστικό μέσω του οποίου διασφαλίζετε την εποπτεία και την άρτια διαχείριση του στόλου των οχημάτων σας μέσω πολλών αναφορών, ενημερώσεων καθώς και εφαρμογών προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
SITE M2M 2

Έλεγχος στόλου

● Έλεγχος οχημάτων και οδηγών ανά πάσα στιγμή.
● Πληροφορίες οχημάτων (ταχύτητα, διεύθυνση, τάση μπαταρίας, κ.α.).
● 18 χάρτες (google maps, δορυφορική απεικόνιση, κ.α.).
● street view.
● Δυνατότητα σύνδεσης ποικίλων αισθητήρων για την ένδειξη της κατανάλωσης καυσίμου, της θερμοκρασίας θαλάμου - μηχανής, τις στροφές του κινητήρα, κ.α.
● Δημιουργία και απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος (POI) & geozone.
● Link για live θέση οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα.
SITE M2M 3

Αναφορές και γραφήματα

● Ιστορικό διαδρομών, στάσεων, ρελαντί.
● Αναπαράσταση και απεικόνιση διαδρομών.
● Διαχείριση συντηρήσεων (services, ασφάλειες, ΚΤΕΟ, κ.α.).
● Αναλυτικές αναφορές (θερμοκρασίας, παρακολούθηση εισροών - εκροών καυσίμου, κ.α.).
● Προγραμματισμό αναλυτικών αναφορών.
● Εξαγωγή αναφορών σε excel, pdf.
● Αναφορά επισκεψιμότητας σε σημεία ενδιαφέροντος.
SITE M2M 4

Routing & Logistics

● Δημιουργία δρομολογίου για οχήματα & οδηγούς.
● Βέλτιστη διαδρομή.
● Εισαγωγή σημείων επίσκεψης ορίζοντας χρονικά περιθώρια.
● Δημιουργία φόρμας (ερωτηματολόγιο προς τον πελάτη - οδηγό).
● Δημιουργία πρότυπου (φόρμας - δρομολόγησης για περιοδική χρήση).
● Άμεση ενημέρωση για την κατάσταση του δρομολογίου (ολοκληρώθηκε, καθυστέρησε, κ.α.).
● Αμφίδρομη επικοινωνία με τον οδηγό.
SITE M2M 5

Ειδοποιήσεις - άμεσες ενημερώσεις

● Καθορισμός κανόνων.
● Ειδοποιήσεις μέσω email & push notifications.
● Άμεσες ενημερώσεις (on / off κινητήρα, ορίων ταχύτητας, ορίων θερμοκρασίας, διέλευση ζωνών ελέγχου, κ.α.).
● Εισαγωγή χρονικού διαστήματος για τις ενημερώσεις.
● GDPR compliant.
● Εφαρμογή ios, android.

Alfakom