Σύστημα Positrex

Ενα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείτε για όλους τους κλάδους -παντός τύπων εταιρειών. Μέσω του οποίου έχουμε την πλήρη εποπτεία του εταιρικού μας στόλου,διασφαλίζετε η ασφάλεια οδηγών-πωλητών και οχημάτων,Οργάνωση πελατολογιού και διαδρομών μέσω της βέλτιστης δρομολόγησης που παρέχεται όπως επίσης και η διασύνδεση με εμπορολογιστικά συστήματα (erp-crm)

Έλεγχος στόλου:

● Συγκεντρωτικά όλα τα οχήματα .
● Σημαντικές πληροφορίες (ταχύτητα , διεύθυνση , παρκαρισμένο , σταθμευμένο , στο ρελαντί , αναλογικές τιμές θερμοκρασίας , υγρασίας κ.α.).
● Διαχωρισμός των οχημάτων ανάλογα με την κατάστασή τους .
● Επιπλέον λεπτομέρειες (ταχογράφος , τροφοδοσία μπαταρίας κτλ.).
● Έλεγχος οχημάτων & οδηγών ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο σε χάρτες google , δορυφορική απεικόνιση , street view , στατιστική κίνηση στο χάρτη .
SITE POSITREX 2
SITE POSITREX 3

Ιστορικό οχημάτων:

● Ιστορικό διαδρομών ,στάσεων , ρελαντί .
● Ιστορικό ωρών εργασίας οδηγών .
● Ιστορικό ανεφοδιασμών και κατανάλωσης καυσίμου .
● Απεικόνιση και αναπαράσταση διαδρομής .
● Εξαγωγή ιστορικού σε excel , pdf .
● Διαχείριση συντηρήσεων (services , ασφάλειες , ΚΤΕΟ κ.α.) .
● Link για την δημιουργία θέσης του οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα .

Αναλυτικές Αναφορές:

Στάσεων Χιλιομέτρων ωρών εργασίας διαδρομών Ρελαντί Ταχυτήτων Πολλαπλές αναφορές για οτιδήποτε ρυθμιστεί προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας Σύγριση οδηγών και οχημάτων Γενικά στατιστικά οδηγών-οχημάτων Στατιστικά για τον δείκτη κατανάλωσης καυσίμου
SITE POSITREX 4
SITE POSITREX 5

Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις

Μέσω push notifications τα οποία είναι μη χρεώσιμα μηνύματα που έρχονται στην εφαρμογή του κινητού και σας ενημερώνουν για οτιδήποτε έχει οριστεί εξαρχής Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση του συναγερμού Αν κινήθούν τα οχήματα πέραν του ωραρίου λειτουργείας της εταιρείας πχ (σαββατοκύριακο η ώρες που είναι κλειστή η εταιρεία) Σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια ταχύτητας που έχουν οριστεί Σε περίπτωση απόκλιση ορίων θερμοκρασίας απο τα όρια που έχουν ρυθμιστεί Ειδοποίηση όσον αφορά τα service που έχουν ρυθμιστεί Για είσοδο και έξοδο απο γαιοζώνη και σημεία poi (πελάτες η βάσεις που επισκέπτεστε) on off διακόπτη Σχετικά με την μπαταρία του οχήματος Σε περίπτωσης απόκλισης απο το δρομολόγιο που έχουμε ορίστεί Ασκοπη λειτουργεία κινητήρα (ρελαντί)

Alfakom


Αναφορές:

Σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά Αναφορές και στατιστικά για την κατανάλωση καυσίμων Αναφορές καυσίμων μέσω του εγκεφάλου στην δεξαμενή καυσίμων Αναφορές απο το can bus (δεδομένα εγκεφάλου) Βαθμολογήσεις καλύτερων οδηγών με βάση τα (ανορθόδοξο φρεναρίσμα,idling στάση στο ρελαντί,επικίνδυνες στροφές αριστερή και δεξιά,Υψηλές στροφές ανά λεπτό,συμπλέκτης,υπερφόρτωση μηχανής,Εμφάνιση αξιολόγησης συμβάντων οδηγού στο χάρτη του ημερολογίου,κακή ποιότητα δρόμου,υψηλή ταχύτητα βαθμολογήσεις με βάση την επικινδυνότητα των στροφών,φρεναρισμάτων,επιταχύνσεων κ.α)

παντα και παντου

Link για LIVE θέση του οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα Ειδοποιήσεις μέσω email & push notifications Απομακρυσμένος έλεγχος του στόλου web σύνδεση εφαρμογή στο κινητό - tablet