Σύστημα διαχείρισης Positrex

Ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείτε για όλους τους κλάδους-εταιρείες.Μέσω του οποίου έχετε την πλήρη εποπτεία του εταιρικού σας στόλου.Διασφαλίζετε τα οχήματα και το φορτίο σας,Οργανώνετε το πελατολόγιο σας και τις διαδρομές σας.Με την βέλτιστη δρομολόγηση επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, επίσης υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με εμπορολογιστικά συστήματα (erp-crm).

Έλεγχος στόλου

● Συγκεντρωτικά όλα τα οχήματα.
● Σημαντικές πληροφορίες (ταχύτητα, διεύθυνση, παρκαρισμένο, σταθμευμένο, στο ρελαντί, αναλογικές τιμές θερμοκρασίας, υγρασίας κ.α.).
● Διαχωρισμός των οχημάτων ανάλογα με την κατάστασή τους.
● Επιπλέον λεπτομέρειες (ταχογράφος, τροφοδοσία μπαταρίας κτλ.).
● Έλεγχος οχημάτων & οδηγών ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο σε χάρτες google , δορυφορική απεικόνιση, street view, στατιστική κίνηση στο χάρτη.

Ιστορικό οχημάτων

● Ιστορικό διαδρομών, στάσεων, ρελαντί.
● Ιστορικό ωρών εργασίας οδηγών.
● Ιστορικό ανεφοδιασμών και κατανάλωσης καυσίμου.
● Απεικόνιση και αναπαράσταση διαδρομής.
● Εξαγωγή ιστορικού σε excel, pdf.
● Διαχείριση συντηρήσεων (services, ασφάλειες, ΚΤΕΟ, κ.α.).
● Link για την δημιουργία θέσης του οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα.

Αναλυτικές Αναφορές:

● Αναλυτικά στατιστικά για τα οχήματα & οδηγούς.
● Αναλυτικά στατιστικά για τις διαδρομές κ.α.
● Συγκρίσεις οχημάτων και οδηγών.
● Μετρήσεις αναλογικών & ψηφιακών τιμών.
● Αναφορές συμβάντων.
● Σύνδεση με τα αναλυτικά στατιστικά.
● Αναφορά λειτουργικών εξόδων.

Ρυθμίσεις και ειδοποιήσεις

● Ρυθμίσεις οχημάτων.
● Δημιουργία οδηγών.
● Δημιουργία και Απεικόνιση Σημείων Ενδιαφέροντος (POI) & geozone.
● Ενημέρωση για το πότε εισέρχεται και πότε εξέρχεται από τα σημεία ενδιαφέροντος.
● Link για live θέση οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα.
● Δημιουργία βέλτιστων διαδρομών για λόγους εξοικονόμησης κόστους, χρόνου, άσκοπων χιλιομέτρων και οργάνωση της εταιρείας σας.
● Οδηγική συμπεριφορά για μείωση φθορών στα οχήματα μέσω τις κακής οδήγησης και εξοικονόμηση από τα καύσιμα λόγω υπερφόρτωσης του κινητήρα.
● Ειδοποιήσεις μέσω email & push notifications (ήχος).
● Άμεσες ενημερώσεις (on / off κινητήρα, ορίων ταχύτητας, ορίων θερμοκρασίας, διέλευση ζωνών ελέγχου, κ.α.).

Alfakom

Σύστημα διαχείρισης Positrex

Ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείτε για όλους τους κλάδους-εταιρείες.Μέσω του οποίου έχετε την πλήρη εποπτεία του εταιρικού σας στόλου.Διασφαλίζετε τα οχήματα και το φορτίο σας,Οργανώνετε το πελατολόγιο σας και τις διαδρομές σας.Με την βέλτιστη δρομολόγηση επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, επίσης υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με εμπορολογιστικά συστήματα (erp-crm).

Έλεγχος στόλου

● Συγκεντρωτικά όλα τα οχήματα.
● Σημαντικές πληροφορίες (ταχύτητα, διεύθυνση, παρκαρισμένο, σταθμευμένο, στο ρελαντί, αναλογικές τιμές θερμοκρασίας, υγρασίας κ.α.).
● Διαχωρισμός των οχημάτων ανάλογα με την κατάστασή τους.
● Επιπλέον λεπτομέρειες (ταχογράφος, τροφοδοσία μπαταρίας κτλ.).
● Έλεγχος οχημάτων & οδηγών ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο σε χάρτες google , δορυφορική απεικόνιση, street view, στατιστική κίνηση στο χάρτη.

Ιστορικό οχημάτων

● Ιστορικό διαδρομών, στάσεων, ρελαντί.
● Ιστορικό ωρών εργασίας οδηγών.
● Ιστορικό ανεφοδιασμών και κατανάλωσης καυσίμου.
● Απεικόνιση και αναπαράσταση διαδρομής.
● Εξαγωγή ιστορικού σε excel, pdf.
● Διαχείριση συντηρήσεων (services, ασφάλειες, ΚΤΕΟ, κ.α.).
● Link για την δημιουργία θέσης του οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα.

Αναλυτικές Αναφορές:

● Αναλυτικά στατιστικά για τα οχήματα & οδηγούς.
● Αναλυτικά στατιστικά για τις διαδρομές κ.α.
● Συγκρίσεις οχημάτων και οδηγών.
● Μετρήσεις αναλογικών & ψηφιακών τιμών.
● Αναφορές συμβάντων.
● Σύνδεση με τα αναλυτικά στατιστικά.
● Αναφορά λειτουργικών εξόδων.

Ρυθμίσεις και ειδοποιήσεις

● Ρυθμίσεις οχημάτων.
● Δημιουργία οδηγών.
● Δημιουργία και Απεικόνιση Σημείων Ενδιαφέροντος (POI) & geozone.
● Ενημέρωση για το πότε εισέρχεται και πότε εξέρχεται από τα σημεία ενδιαφέροντος.
● Link για live θέση οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα.
● Δημιουργία βέλτιστων διαδρομών για λόγους εξοικονόμησης κόστους, χρόνου, άσκοπων χιλιομέτρων και οργάνωση της εταιρείας σας.
● Οδηγική συμπεριφορά για μείωση φθορών στα οχήματα μέσω τις κακής οδήγησης και εξοικονόμηση από τα καύσιμα λόγω υπερφόρτωσης του κινητήρα.
● Ειδοποιήσεις μέσω email & push notifications (ήχος).
● Άμεσες ενημερώσεις (on / off κινητήρα, ορίων ταχύτητας, ορίων θερμοκρασίας, διέλευση ζωνών ελέγχου, κ.α.).

Alfakom