Ψυκτικοί θάλαμοι

Τώρα με την υπηρεσία της ALFAKOM είστε σίγουροι για την ποιότητα των προϊόντων σας, καθώς υπάρχει συνεχής ενημέρωση, για την κατάσταση λειτουργίας των ψυκτικών σας θαλάμων και για τους καταψύκτες σας.Δείτε λοιπόν τις θερμοκρασίες των ψυκτικών σας θαλάμων με διαγράμματα και λεπτομερής αναφορές.Όλα αυτά τα στοιχεία διατηρούνται αναλλοίωτα στο server για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορείτε να τα δείτε ανά πάσα στιγμή.Έχετε την δυνατότητα να δείτε τη θερμοκρασία και την υγρασία με ιστορικό καταγεγραμμένο για 1 χρόνο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.Επίσης έχετε την δυνατότητα να βλέπετε την μέγιστη (θερμοκρασία, ελάχιστη, καθώς και την μέση τιμή αυτών).Επιπλέον έχετε άμεση εικόνα όλων των παραμέτρων που θέλετε (θερμοκρασία, υγρασία, αν είναι στο ρεύμα ή αν έχει πέσει το ρεύμα, αν είναι η πόρτα ανοιχτή - κλειστή, για την διαδικασία απόψυξης κ.α.).

Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις

Υπάρχει συνεχής ενημέρωση σε τυχόν απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας - υγρασίας.Αν ξεπεραστούν τα προκαθορισμένα όρια, έχετε ενημέρωση για να πράξετε άμεσα.Ενημερώνεστε σε περίπτωση που διακοπεί το ρεύμα με (μήνυμα, email, push-notifications στην εφαρμογή σας).Πολλαπλές ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις που: κοπεί το ρεύμα για να κινηθείτε άμεσα έτσι ώστε να μην χαλάσουν τα ευπαθή προϊόντα σας, άνοιγμα κλείσιμο πόρτας, αν κάνουν απόψυξη οι ψυκτικοί θάλαμοι με την δυνατότητα να λάβετε ειδοποίηση την ίδια στιγμή.

Alfakom

Ψυκτικοί θάλαμοι

Τώρα με την υπηρεσία της ALFAKOM είστε σίγουροι για την ποιότητα των προϊόντων σας, καθώς υπάρχει συνεχής ενημέρωση, για την κατάσταση λειτουργίας των ψυκτικών σας θαλάμων και για τους καταψύκτες σας.Δείτε λοιπόν τις θερμοκρασίες των ψυκτικών σας θαλάμων με διαγράμματα και λεπτομερής αναφορές.Όλα αυτά τα στοιχεία διατηρούνται αναλλοίωτα στο server για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορείτε να τα δείτε ανά πάσα στιγμή.Έχετε την δυνατότητα να δείτε τη θερμοκρασία και την υγρασία με ιστορικό καταγεγραμμένο για 1 χρόνο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.Επίσης έχετε την δυνατότητα να βλέπετε την μέγιστη (θερμοκρασία, ελάχιστη, καθώς και την μέση τιμή αυτών).Επιπλέον έχετε άμεση εικόνα όλων των παραμέτρων που θέλετε (θερμοκρασία, υγρασία, αν είναι στο ρεύμα ή αν έχει πέσει το ρεύμα, αν είναι η πόρτα ανοιχτή - κλειστή, για την διαδικασία απόψυξης κ.α.).

Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις

Υπάρχει συνεχής ενημέρωση σε τυχόν απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας - υγρασίας.Αν ξεπεραστούν τα προκαθορισμένα όρια, έχετε ενημέρωση για να πράξετε άμεσα.Ενημερώνεστε σε περίπτωση που διακοπεί το ρεύμα με (μήνυμα, email, push-notifications στην εφαρμογή σας).Πολλαπλές ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις που: κοπεί το ρεύμα για να κινηθείτε άμεσα έτσι ώστε να μην χαλάσουν τα ευπαθή προϊόντα σας, άνοιγμα κλείσιμο πόρτας, αν κάνουν απόψυξη οι ψυκτικοί θάλαμοι με την δυνατότητα να λάβετε ειδοποίηση την ίδια στιγμή.

Alfakom