Η εταιρία Αλφακομ ε.π.ε. ιδρύθηκε το 2001, με στόχο να καλύψει της σύγχρονες ανάγκες που δημιουργούνται στον χώρο των τηλεπικοινωνιών της πληροφορικής και των συστημάτων ασφαλείας.

 

Με έμφαση στην υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών ,το τεχνικό τμήμα της Αλφακομ απαρτίζεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες, ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς και μηχανικούς δικτύων ώστε να ανταπεξέλθει με τον καλύτερα δυνατό τρόπο στiς νέες προκλήσεις .

Παράλληλα με την τεχνογνωσία η Αλφακομ επενδύει συνεχώς στον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σε όργανα εγκατάστασης ,ελέγχου και πιστοποίησης δικτύων επικοινωνίας.

Χρησιμοποιώντας πάντα υλικά υψηλών προδιαγραφών, συνεργαζόμενη με κορυφαίους οίκους στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.