Συστήματα Διαχείρισης

Alfakom Lite

 • Έλεγχος οχημάτων και οδηγών ανά πάσα στιγμή
 • Πληροφορίες οχημάτων, open street maps ), (ταχύτητα, διεύθυνση, τάση μπαταρίας.
 • Δημιουργία και απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος (POI) & geozone live .
 • Πολλαπλές αναφορές
 • Πολλαπλές ενημερώσεις
 • Ιστορικό Οχημάτων για 2 χρόνια

Alfakom Basic

 • Έλεγχος οχημάτων και οδηγών ανά πάσα στιγμή
 • Πληροφορίες οχημάτων, google maps, δορυφορική απεικόνιση ), (ταχύτητα, διεύθυνση, τάση μπαταρίας.
 • Δημιουργία και απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος (POI) & geozone live .
 • Πολλαπλές αναφορές
 • Πολλαπλές ενημερώσεις
 • Δυνατότητα σύνδεσης ποικίλων αισθητήρων (π.χ θερμοκρασίας θαλάμου )
 • Ιστορικό Οχημάτων για 2 χρόνια

Alfakom Full

 • Έλεγχος οχημάτων και οδηγών ανά πάσα στιγμή
 • Πληροφορίες οχημάτων (ταχύτητα, διεύθυνση, τάση μπαταρίας, ) (google maps, δορυφορική απεικόνιση, )
 • Πολλαπλές αναφορές
 • Πολλαπλές ενημερώσεις
 • Δυνατότητα σύνδεσης ποικίλων αισθητήρων (για την ένδειξη της κατανάλωσης καυσίμου, της θερμοκρασίας θαλάμου – μηχανής, τις στροφές του κινητήρα-πληροφορίες CANBUS
 • Δυνατότητα Σύνδεσης με CANBUS
 • Δυνατότητα σύνδεσης με ψυκτικούς θαλάμους(CARRIER-THERMOKING
 • Δυνατότητα σύνδεσης με ψυκτικούς θαλάμους(CARRIER-THERMOKING
 • Δυνατότητα σύνδεσης με συναγερμό
 • Δυνατότητα σύνδεσης με Panic Button
 • Δυνατότητα Δρομολόγησης
 • Δημιουργία και απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος (POI) & geozone Link για live θέση οχήματος με περιορισμένα δικαιώματα.
 • Ιστορικό Οχημάτων για 2 χρόνια